Mae gwefan Cynllun Lles Sir Ddinbych bellach wedi cau. Mae modd cael gafael ar yr asesiad lles a gwybodaeth arall o wefan Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych ar http://conwyanddenbighshirelsb.org.uk/

The Denbighshire Wellbeing Plan website is now closed. The well-being assessment and other information can be accessed from the Conwy and Denbighshire Public Service Board’s website at http://conwyanddenbighshirelsb.org.uk/en/